نشست هیئت مدیره انجمن با مهندس حمزه زاده و دکتر خلیلی

اولین نشست هیئت مدیره انجمن با جناب آقای مهندس حمزه زاده معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان و جناب آقای دکتر خلیلی مدیر سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز در مورخه 94/11/10

در این جلسه بر ایجاد تعاملات فی مابین هر دو سازمان با انجمن صنفی استان جهت حضور فعال انجمن در نهمین گردهمایی راهنمایان کشور در اصفهان برای اعلام انتخاب شایسته تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال 2018 تاکید شد.