دعوت رسمی شهردار تبریز و انجمن استان از بازرسان فدراسیون جهانی

جلسه کانون انجمن های صنفی کشور و رؤسای انجمن های استانی با بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در جهت میزبانی کشور ایران در کنوانسیون جهانی 2017 با حضور خانم ها مینا مقدم و رقیه جدیری ایران، رئیس و خزانه دار هیئت مدیره و آقای میکائیل نظری نائب رئیس سابق هیئت مدیره انجمن برگذار گردید و اهدای هدایا از طرف انجمن صنفی و شهرداری تبریز به بازرسان بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری توسط هیئت مدیره انجمن در مورخه 6/10/1394 و دعوت رسمی شهردار تبریز از روبی روی و ایوانا جهت بازدید از شهر تبریز انجام گردید.