انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان آذربایجان شرقی

در تاریخ دوشنبه نهم آذر ماه 1394، مجمع عمومی عادی "انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان آذربایجان شرقی" با حضور اعضای انجمن برگزار شد و دومین دوره هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری آذربایجان شرقی انتخاب شدند.

این گردهمایی با حضور نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی 9 آذرماه در محل آمفی تئاتر موزه آذربایجان برگزار شد.

پس از رأی گیری و شمارش آراء افراد حائز اکثریت آراء به شرح ذیل اعلام گردید:

خانم مینا مقدم با کسب 22 رأی،

آقای آیدین نظافت با کسب 15 رأی،

خانم رقیه جدیری ایران با کسب 13 رأی

از مجموع آراء به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره انتخاب گردیدند.

آقای فرشاد شفیعی شهیدلو با کسب 6 رأی، عضو علی البدل اول هیئت مدیره

و آقای ایرج چوبدار با کسب 3 رأی، به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره معرفی گردیدند.

همچنین آقای بابک سلیمانی صفا با کسب 19 رأی به عنوان بازرس اصلی

و خانم رفعت فیروز سالاری با کسب 5 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

مشاهده اعتبارنامه انجمن | مشاهده گواهی ثبت انجمن صنفیآگهی تجدید انتخابات انجمن


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


در تاریخ یکشنبه دوازدهم آبان ماه 1392، جلسه تاسیس "انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان آذربایجان شرقی" با حضور نماینده وزارت کار برگذار شد.

پس از رأی گیری و شمارش آراء افراد حائز اکثریت آراء به شرح ذیل اعلام گردید:

آقای نوید مشهوری آفاق با کسب 59 رأی،

آقای میکائیل نظری با کسب 51 رأی،

و امیر محمد حق شناس با کسب 34 رأی

از مجموع آراء به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره انتخاب گردیدند.

خانم مینا مقدم با کسب 32 رأی، عضو علی البدل اول هیئت مدیره

و آقای امین زبردست با کسب 12 رأی، به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره معرفی گردیدند.

همچنین خانم مهسا کاردان با کسب 38 رأی به عنوان بازرس اصلی

و خانم سحر وشمگیر با کسب 20 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

مشاهده اعتبارنامه انجمن | مشاهده گواهی ثبت انجمن صنفی